Kweekverslagen van andere ervaren kwekers

DE ROULROUL - Rollulus rouloul


Door Huub Dijcks

Het is meer dan 25 jaar geleden dat ik de eerste Roulrouls zag bij een bevriende
Duitse kweker. Ik was direct onder de indruk van deze bijzonder mooie, ijverige
patrijs. Het duurde dan ook niet lang, of ook in onze volières zat een paartje
van deze vogels. De roulroul is sindsdien ook niet meer uit onze collectie
verdwenen en we kweken nu met succes met meerder paren.

Het oorspronkelijke leefgebied streks zich uit over Sumatra, Borneo via Maleisie,
Thailand en Birma. In deze gebieden leven ze in tropische laaglandbossen en in
donkere bamboebossen tot een hoogte van 1300 meter. Ze leven van insecten, fruit
en zaden, waarnaar ze de hele dag op zoek zijn door in de grond te scharrelen.

Bij de roulroul is zowel de haan als de hen prachtig gekleurd. De haan heeft een
lengte van 26cm en weegt 230 gram. De achterkop van de haan is versierd met een
prachtige, rode kuif. Boven de snavel heeft hij enkele zwarte borstelveren die
door een witte band van de kuif gescheiden zijn. De overige kopveren, evenals het
voorhoofd en de nek, zijn zwart met een staalgroene glans. De snavelbasis is rood,
dat naar de punt overloopt in een donkergrijze tot zwartachtige tint. De ogen zijn
kastanjebruin en omrand door een opvallende rode oogring. De lichaamsveren zijn
donkerblauw met een groenachtige glans. De poten zijn mooi rood gekleurd.
De hen is wat kleiner en verschilt duidelijk van de haan door haar groene veren en de
donkere kop. De schedelveren zijn donkergrijs. Op het voorhoofd heeft zij een
borstelachtige kuif van 2 tot 3 verlengde veren, die ook bij de haan aanwezig is.
De rode kuif op het achterhoofd ontbreekt echter. Ook mist ze de witte voorhoofdband.
Het lichaam is bedekt met groene veren. Alleen de vleugels zijn roodbruin. De ogen
zijn kastanjebruin en net als bij de haan omrand door een rode oogring die echter
kleiner en minder opvallend is.

De roulroul leeft vaakin groepen. Bij het aanbreken van het broedseizoen zonderen
de paartjes zich af van de groep. Ze maken een nest van twijgen, droge bladeren
en sprietjes gras.
Het nest is voorzien van een dak, zodat het beschermd is tegen roofdieren. De hen
legt met tussenpozen van 2 tot 3 dagen 5-6 witte eieren, die in 19 dagen worden
uitgebroed. De hen broedt, de haan houdt de wacht. De donkerbruine donskuikens
worden een paar dagen door de hen gevoerd, daarna zoeken ze zelf mee naar voedsel.
Na 3 tot 4 weken kunnen ze goed vliegen en zitten ze `s nachts bij de ouders op
een tak. Ze blijven ongeveer drie maanden bij de ouders. Na ongeveer een half
jaar zijn ze volledig op kleur en broedrijp.

Eigen ervaring

Zoals ik al eerder aangaf, kweken we nu al jaren met succes Roulrouls. Het zijn
tamme vogels die al komen aanrennen als je in de buurt van de volières komt. Meestal
krijgen ze dan ook een meelwormpje of wat zaden. Bij ons leven ze in de zomermaanden
met een hele groep samen met pauwfaanten of andere bospatrijzen in een volière
die goed begroeid is.
De roulroul is een tropische vogel en kan niet tegen vorst maar wel tegen vocht in
tegenstelling tot veel andere patrijzen. De bodem van de volière wordt regelmatig
nat gemaakt omdat ze tere poten hebben. Ze genieten ervan als de sproei-installatie
af en toe wordt aangezet en ook een zachte regenbui kunnen ze erg waarderen.
Ze slapen in de struiken of gewoon op de grond. De roep is een schrille, wat klagende
fluittoon. Het zijn ijverige vogels, die vooral `s morgens en `s avonds aan een
stuk door in de grond scharrelen. Ze nemen geen zandbad, wat andere patrijzen wel
vaak doen. Ze steken de poten opvallend ver naar voren als ze in de bodem krabben,
wat een grappig effect geeft.

Bij ons worden in de tijd dat ze in de grote volière zitten, weini eieren gelegd.
Dat verandert op het moment dat ze paarsgewijs in de kweekhokken worden gezet.
Door ze goed te observeren zie je dat ze zelf een paartje vormen. Na een paar weken
in een hokje van 1,50 x 0,60 meter, waarvan de bodem bedekt is met hooi, leggen
ze hun eerste ei. Ook staat in het hok een schaaltje met water, waarin ze regelmatig
de poten nat kunnen maken. Dit is om te voorkomen dat de poten uitdrogen.

Het voedsel dat we geven, is erg afwisselend. Naast fazantenkorrel krijgen ze elke
dag een paar meelwormen en fruit zoals appel, tomaat, banaan, sinaasappel en kiwi`s.
Fijn vogelgrit is altijd aanwezig. Ook krijgen ze één keer per week kiemzaad en een
mengsel van universeelvoer, eivoer en volierezaad. De Roulrouls leggen om de twee
dagen een mooi wit ei in een nest gemaakt van hooi, waaraan de haan en de hen
verschillende dagen hebben gebouwd. Ook leggen ze vaak in een omgekeerd mandje
waarin aan de zijkant een gat is gemaakt.
De eerste legsels nemen we weg en die worden in de broedmachine uitgebroed. De gaat
uitstekend en de uitkomstresultaten zijn goed. Na een broedduur van 19 dagen komen
de kuikens uit. Ze worden na 24 uur overgezet in een opfokhokje waarin in het midden
een warmtelamp hangt.
De temperatuur is hier 32ºC. Het opfokhokje heeft een open voorkant zodat er genoeg
frisse lucht in kan komen.
De eerste dagen bootsen we het gedrag van de hen na door het kuiken wat voer voor te
houden. Na een paar dagen eten ze goed zelf. Het voer van de kuikens bestaat uit
een mengsel van Sivo Start, kuikenmeel en havermout. Meelwormen worden door ons niet
aan de kleine kuikens gegeven. Dit om verstopping maar ook tenenpikken te voorkomen.
gaan ze naar buiten, waar ze beschikken over een buiten- en binnenvolière.
Roulrouls broeden ook goed zelf. Het hennetje broedt de eitjes uit en het haantje houdt de
wacht net zoals het ook gebeurt in de natuurlijke omgeving. Haan en hen verzorgen samen
de kuikens.

In het najaar moeten alle Roulrouls naar binnen omdat ze niet winterhard zijn. Om goede
kweekresultaten te krijgen moeten we er wel voor zorgen dat een kweekpaar voor zover
mogelijk onverwant wordt samengesteld.

Het is een sterke vogel die bij goede huisvesting en verzorging wel 10 jaar oud van worden
en tot op hoge leeftijd goede kweekresultaten geeft.
Ik hoop dat ik met dit verhaal een bijzondere, heel mooie vogel onder uw aandacht heb gebracht.