Historie en domesticatie

Oorsprong en historie van de ROULROUL

De naam ROULROUL-kwartel is nogal misleidend, aangezien de ROULROUL geen kwartel, maar een patrijs is! ROUL-ROULS behoren tot de grote familie van de fazantachtigen (fazanten, franklijnen en patrijzen) en wereldwijd zijn er 106 soorten patrijzen. Veel leden van de familie van de fazantachtigen hebben een kuif, zo ook de ROUL ROUL-haan. Frankolijnen en patrijzen (ROUL-ROULS) worden niet zoveel gehouden als kwartels (ook kleine hoenderachtigen) en zeker niet vergeleken met andere hoenderachtigen zoals de kippen. Worden de laatsten al vele eeuwen gehouden door de mens, voor de kwartels is dat veel korter en dat geldt nog sterker voor patrijzen en frankolijnen dus ook ROULROULS. In het begin waren het vooral dierentuinen, gespecialiseerde vogeltuinen en parken en misschien vroeger de welgestelden die vaak fazanten en pauwen op hun terrein hadden en gaandeweg ook patrijzen en frankolijnen introduceerden. Patrijzen en frankolijnen zijn als we kijken naar onze kleindierliefhebberij nog zeer jonge groepen dieren, maar de afgelopen jaren zien we wel een langzame toename van deze kleine hoenderachtigen. Wat dit betreft gaat het met de belangstelling de goede kant op.

Domesticatie

ROUL-ROULS zijn oorspronkelijke kleine hoenderachtigen. Domesticatie is nog niet mogelijk omdat deze soorten nog maar vrij kort door de liefhebbers worden gehouden. We hebben dus te maken met natuurlijke dieren die al wel enigszins gewend raken aan de mens. In de vrije natuur neemt helaas een aantal dieren af door inperking of in beslagname van hun biotoop (specifieke leefomgeving) door vooral de mens. Ook een intensieve bejaging en vangst van deze dieren doet hun aantal afnemen.

Borneo De Roul roul, ook wel eens 'woudpatrijs' of 'gekuifde bospatrijs' genoemd, komt voor in Birma, Thailand, MaleisiŽ, Sumatra en Borneo. Ook komen ze wel voor op een aantal kleinere eilanden in die regio. Ze leven daar in de altijd-groene-wouden, vaak in de buurt van een stroompje en hebben een voorkeur voor de dichtbegroeide delen van het woud. Hoewel ROULROULS op sommige eilandjes al zijn uitgestorven, komen ze in grote delen van hun leefgebied nog veelvuldig voor. Toch wordt de soort als 'bedreigd' beschouwd. Dit omdat in grote delen van hun leefgebied de ontbossing door houtkap zeer snel voortschrijdt. Dit geldt met name voor MaleisiŽ en IndonesiŽ. Een recent onderzoek op Kalimantan liet zien dat de ROUL-ROUL zich aan de veranderingen lijkt aan te passen. De daar levende Dayaks meldden de onderzoekers dat de ROUL ROUL steeds meer ook op verlaten cultuurgrond wordt gezien. Zo wagen ze zich toch wat dichter in de buurt van mensen. Tijdens dit onderzoek bleek overigens ook dat de Dayaks de ROULROULS vangen. Deels gebeurt dit om als voedsel te dienen, deels worden ze als huisdier gehouden. Helaas doen de Dayaks dit alleen voor de sier en proberen ze niet om met de vogels te kweken.
Indeling en geslachten

Alle planten en dieren zijn ingedeeld in een systeem dat de onderlinge verwantschap aangeeft.
Dit systeem gebruikt wetenschappelijke namen, zodat iedereen wereldwijd de juiste namen gebruikt.
Frankolijnen en patrijzen en dus de ROUL-ROULS behoren tot de Klasse Aves (Vogels) met daaronder de Orde Galliformes (Hoenderachtigen). De Galliformes zijn onderverdeeld in Families, waaronder de Familie Phasianidae met daarbinnen verschillende geslachten. Voor frankolijnen en patrijzen zijn de volgende geslachten van belang:
∑ het geslacht Francolinus, de weinig bekende frankolijnen met als belangrijkste vertegenwoordiger in de kleindierliefhebberij de Halsbandfrankolijn
∑ het geslacht Alectoris, met een aantal bekende soorten steenpatrijzen zoals de Chukar patrijs en de Rode steenpatrijs
∑ het geslacht Bambusicola, vertegenwoordigd door de Chinese bamboepatrijs.
∑ het geslacht Perdix, met als bekendste vertegenwoordiger de Europese patrijs
∑ het geslacht Rollulus, met als enige soort de ROUL ROUL (Gekuifde bospatrijs)
∑ het geslacht Arborophila, met de bekendste vertegenwoordiger de Heuvel bospatrijs
∑ het geslacht Ammoperdix, met de bekende Perzische zandpatrijs
∑ het geslacht Marganoperdix (Madagascar patrijs).

Eigenschappen

ROULROULS hebben aantrekkelijke eigenschappen om ze als hobby te houden:
∑ het zijn redelijk kleine dieren, die goed in een redelijk beperkte ruimte gehouden kunnen worden
∑ ROUL-ROULS hebben een prachtig verenkleed en zijn met recht siervogels te noemen. De ROUL ROUL haan heeft een prachtige rode kuif, bestaande uit wat borstelige veertjes. Verder is deze mooie 26 cm grote patrijs glanzend donker blauw-groen-paars gekleurd. Zijn snavel is zwart en rood. De naakte ring om zijn ogen is rood net als zijn poten. Het hennetje ziet er heel anders uit, maar mag zeker ook gezien worden! Zij is overwegend helder groen van kleur, op haar grijze kop en kastanjebruine vleugels na. Ook bij haar zijn de naakte oogring en de poten rood. Haar kleur is zeer opvallend: de meeste patrijzenhennetjes zijn immers bruin, wat een veel betere schutkleur is.
∑ ROULROULS zijn over het algemeen rustige vogels, mits ze niet alleen gehouden worden, dan kunnen ze een indringend geluid laten horen.
∑ ze zijn prima dieren om mee te fokken en te showen op kleindiertentoonstellingen
∑ ROUL-ROULS kunnen samen met (tropische) vogels en duiven in voliŤres worden gehouden.
∑ het zijn grondgerichte vogels. Bij gevaar rennen deze dieren meestal weg in plaats van weg te vliegen.
∑ ze zoeken op en onder de grond hun voedsel en hebben daarvoor verhoudingsgewijs grote tenen en nagels, die soms op klauwen lijken.
∑ de scherpe en verhoudingsgewijs krachtige snavel is geschikt voor het eten van allerlei soorten voedsel, inclusief delen van planten, maar ook harde zaden. Voor de hanen is de snavel ook een wapen om hun territorium in het broedseizoen te veroveren en te verdedigen
∑ de ROUL ROUL maakt een ingenieus koepelvormignest die door beide ouders word gebouwd.
∑ ROULROULS zijn monogaam. Alleen in het broedseizoen is er een tijdelijke paarvorming

ROUL-ROULS hebben ook eigenschappen die soms aanleiding geven om niet voor deze dieren te kiezen:
∑ deze dieren zijn geen knuffeldieren
∑ ze zijn als 'huisdier' minder geschikt voor (kleine) kinderen
∑ het zijn dieren die nooit los in de tuin kunnen lopen, omdat ze geen 'homing' instinct hebben, zoals hoenders en duiven dat wel bezitten
∑ ROUL ROULS verdragen geen vorst. Zij hebben een vorstvrij (en verwarmd) hok nodig.